İLİTAM (İlahiyat Tamamlama)

0
More

İLT 3018 – Hadis ve Hadis Metinleri

  • Nisan 22, 2022

Ders İçeriği: *
1-Kitab ve Sünnete Bağlılık (el-İ’tisâm bi’l-Kitâb ve’s-Sünne)
2-Hz. Peygamber’i Konu Edinen İlim Dalları
3-Hadis Tenkîdi Kriterleri
4-Ebû Hanîfe ve Hanefîlerin Hadis ve Sünnet Anlayışı (Metin Yiğit)
5-Oryantalistik Hadis Çalışmaları (Fatma Kızıl)
6-Dârülhadisler
7-Hadis ve Çevre Bilinci