0

PHP 001 | Bilgilendirme

Share

Not: Bu yazı kendimce aldığım notlardan ibarettir. Bu işleri profesyoneller gibi yapmıyorum öğrendiklerimi sizlere aktarabilmek istiyorum.

Sözdizim: (Syntax)

<?php
// PHP kodu bu araya gelir
?> 

Dosya uzantısı standart .php ‘dir.
Kodların sonları ; ile biter.
Değişkenler dışında Büyük küçük duyarlılığı yoktur.

Yorum Satırı
# Tekil yorum satırı
// Tekil yorum satırı
/* Çok satırlı yorum yapma */

$x = 5 /* kod arasına yorum */ + 5;

Değişkenler $ işareti ile tanımlanır, Özel karekter ve sayılarla başlayamaz:

<?php
$txt = "Merhaba Dünya";
$x = 10;
$y = 2.5;
?>