1

WTK203U WEB YAYINCILIĞI

Share

Microsoft Access ya da Microsoft Office Access Microsoft’un ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.

Bilgi; kâğıt veya başka ortamlar üzerinde kayıt edilmiş, anlaşılabilen ve iletilebilen veriler topluluğudur.

İlk e-kitap okuma aracının adı The Rocket‘dir.

Domain Forward: Bir alan adının başka bir alan adına yönlendirilmesi işlemine denir.

Basitten karmaşığa ağ türleri; İntranet, Extranet, LAN, WAN ve internet

Bulut bilişim sağlayıcıları; Servis olarak yazılım (SaaS), Servis olarak platform (PaaS), Servis olarak altyapı (IaaS) olmak üzere üç temel modele göre hizmet sunmaktadır.

Hadoop Java ile geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir kütüphane özelliğinde olan büyük veri yapısıdır.

Okuma izni 4 sayısal değeri ile ifade edilir

Netiquett: Internet kullanıcılarının uymak zorunda oldukları toplumsal davranış biçimleri ve kurallarına denilir.

1971 yılında kurulan, dünyanın en eski dijital kütüphanesinin adı Gutenberg dijital kütüphanesi‘dir.

Co-Location (Sunucu Barındırma), bir web sunucusunun yüksek hızda internet erişimi, güvenlik, yedekleme ve teknik destek gibi hizmetleri sağlayabilecek bir hosting firmasına ait veri merkezinde barındırılması hizmetidir. Yani kendinize ait sunucuyu internet bağlantısının sürekli olduğu, elektrik kesintilerine uğramayacağı ve soğutma hizmetinin verildiği özel odalarda barındırmak üzere hazırlanmış özel yerlerde tutma işlemidir.

Switch: Ağların içindeki diğer cihazlardan gelen veri paketlerini filtreleyerek ilgili en uygun porta gönderen cihazlardır.

Veri madenciliği: Büyük veriden bilgi keşfi olarak da tanımlanabilir. Veri madenciliği, veriden modeller eliştirmek, ilgi çekici yapılar ve yinelenen temalar bulmak vb. için istatistik, yapay zeka, bilgisayar bilimi gibi çeşitli bilim dallarından algoritmalar kullanmaktadır.

Özel bulut Bir bankanın bilişim servisinin bulut bilişim hizmetini sadece kendi kuruluşunun merkezi ve şubeleri için sağlar.

WEB 1.0

Uygulamaları; Britannica Online

WEB 2.0

Web yayıncılığı bu aşamada yaygınlaşmıştır.

Uygulamaları Wikipedia, BitTorrent, Napster, Flickr

WEB 3.0

CPANNEL

Site Yönetimi:cPanel şifresi değiştirilebilir. FTP hesapları yönetilebilir. Disk ve transfer kullanımları görüntülenebilir.Tüm dosya işlemleri yapılabilir.Dosyalar korunabilir.Alt alan adları yönetilebilir.Mysql veri tabanları eklenip silinebilir.İstenilen IP’ler engellenebilir.Phpmyadmin yöneticisi kullanılabilir.Yedekleme işlemleri yapılabilir.

Veri Tabanı

Veri tabanlarının temel özelliği verilerin depolanması ve depolanmış verilerin istenilen özelliklere göre çağrılabilmesidir. Bu aşamada SQL dilinde Select komutuna ihtiyaç duyulmaktadır.

PostgreSQL: veri tabanları için ilişkisel modeli kullanan, iyi performans veren, güvenli, kapsamlı özellikleri olan ve SQL standart sorgu dilini destekleyen bir veri tabanı yönetim sistemidir.

Saldırılar & Açıklar

Servis Reddi: Bir veya birden fazla DNS sunucusuna çok sayıda yinelenen sorgu gönderilerek ağ hizmetlerinin kullanılamaz hâle gelmesini amaçlayan bir saldırı türüdür.

Çapraz site betik virüsleri: HTML kodlarının arasına istemci tabanlı kod gömülmesi yoluyla kullanıcının tarayıcısında istenen istemci tabanlı kodun çalıştırılabilmesi olarak tanımlanan güvenlik açığıdır.

Uygulama Katmanlı Saldırı (Application Layer Atak): Slowloris Sıfırıncı Gün (Zero-day) DDoS attacks (Sıfırıncı Gün DDOS Atağı)


Sunucuların tercih edilme sebepleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 • Performans: Birden fazla istemciye hizmet sağladığından çoklu işlemci desteği, yüksek kapasitede RAM ve hızlı disk sistemleri vardır.
 • Ölçeklenebilirlik: Sunucu altyapısının gereksinimlere göre güçlendirilmesi ve zayıflatılmasıdır. İşlemci, RAM, disk kapasitelerinin artırılması, azaltılmasıdır.
 • Devamlılık: Sistemlerin hata vermeden çalışabilir olmasının sağlanmasıdır. Donanım kaynaklı hatalar durumunda yedek sistemler devreye girerek otomatik bir şekilde çalışmaya devam eder.
 • Konsolidasyon: Sunucu sistemleri dağınık bilgisayar sistemlerinden farklı olarak yapıları benzer olduğu için bağlantılı şekilde çalışabilir.
 • Güvenlik: Sunucular kişisel bilgisayarlara göre daha farklı ve kapsamlı güvenlik önlemleri kullanılarak veri güvenliği sağlanabilir.
 • Hot-Swup Plug: Sunucular çalışma anında herhangi bir kesinti olmadan donanım ekleme, çıkarma ve yenileme işlemleri yapılabilir.
 • Desteklenebilirlik
 • Yedekleme: Aktif sunucular dışında farklı lokasyon ve ortamlarda sunucular yedekleme işlemi yapılarak kötü senaryo durumlarında aktif hâle getirilebilir

Total Commander

OSİ

Ulaşım (Transport) katmanında verinin göndericisi ile alıcısı arasındaki veri akışı kontrolü yapılır.

OSI modelinde ulaşım kat­manında başlıca iki protokol çalışır. Bunlar; TCP (Transmission Control Protocol) ve UDP (User Datagram Protocol) protokolleridir. TCP daha çok güvenlik ağırlıklı bir protokol iken UDP daha çok hızlı olmasıyla öne çıkan bir protokoldür. Bu ne­denle UDP, daha çok ses ve video paketlerinin gön­deriminde kullanılır.

FTP

MPUT: komutunun anlamı: Birden Fazla Dosya Gönderme’dir.

dir: Kullanılan Dizindeki Dosyaları Silme komutu

SFTP de tıpkı FTPS gibi güvenli dosya transferi için geliştirilmiş bir protokoldür. SFTP genellikle SSH adı verilen Güvenli Kabuk (Secure Shell) protokolü üzerine kuruludur.

Bir web sitesi SSL sertifikasına sahipse dört görsel işaret vardır:
• Adres linkinin sonundaki yeşil asma kilit
• HTTP yerine HTTPS ön eki
• Bir güven mührü
• Yeşil bir adres çubuğu ile kurumun adının yazılması (Genişletilmiş doğrulama ile SSL sertifikasının düzenlenmesi durumunda)

Değişkenler

SMALLINT: 2 byte olarak depolanır. -215 (-32.768) ile 215 – 1 (32.767) aralığındaki tüm tam sayıları kapsar.

Veri, olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup birbirleri ile ilişkilendirilmemiştir. 

Enformasyon, veriden çok daha fazla içeriğe sahiptir.

Bilgi, bireyin önceki bilgileri ile iliskilendirilmiştir.

Elektronik bir belgenin güncel konumuna bağlı olmayan kalıcı tanımlayıcıya Sayısal Nesne Tanımlama (DOI) adı verilmektedir.

Domain Status: Alan adı durum kodlarını belirtmek için kullanılan ifadedir. Alan adları aşağıdaki durum kodlarını almaktadır.

 • Active Status: Alan adının başka biri tarafından kullanıldığını ifade eder.
 • Available Status: Alan adının kullanıma uygun olduğunu ifade eder. Herhangi bir aracı firma ile kayıt edilip alınabilir.
 • On Hold (Registrar Hold) Status: Alan adının süresi bittikten sonra alan adı sahibinin tekrardan onu alması için beklenen süreyi ifade eder. Bu süreçte başkaları tarafından alan adı alınamaz.
 • Redemption Period: On Hold Status bölümünde alan adı sahibi tarafından alınmayan alan adını son kez alması için verilen şansı ifade eder. Alan adı sahibi yüksek ücretler karşılığında tekrar alan adını alabilir.
 • Pending Delete: Alan adı üzerinde sahibi veya diğer kişiler tarafından işlem yapılamayan durumu ifade eder. Bu süre bittikten sonra alan adı tekrar available status konuma gelir.

Hiperkitap Türkçe yayınlanan, İlk ve tek e-kitap platformudur.

Modern matbaanın icadı 1450 yılında gerçekleşmiştir.

Dedicated Server, müşteriye özel olarak ayarlanan ve sadece müşteri tarafından kullanılan sunucudur.

Dosya izinlerini oluşturan oku, yaz ve çalıştır ifadeleri sayısal ifadeler ile de temsil edilmektedir. Buna göre okuma ve yazma izni sayısı 6(altı)’dır.

Yığınla verinin anlamlı şekilde organize edilebilmesi ve kısa sürelerde ulaşılıp kullanılmasını sağlayan yapıya veri tabanı denir.