0

İnternet Tabanlı Programlama

Share

PHP Operatörler:

=== Özdeştir

phpinfo(); //PHP’de varolan yapılandırma listesini görüntüleyebilmek için kullanılır.

WampServer’da projeler için ayrı ayrı tanımlanabilecek olan takma adlara ulaşılmasını sağlayan panel bileşeni Your Aliases’dir.

Belirli bir işin/görevin belirli bir düzen içerisinde yapılması PROGRAM olarak tanımlanırken; bu işin/görevin üzerinde elektronik devreler bulunan cihazlar tarafından yapılabilmesi için yazılan ve algoritmik yapıda olan komutlar dizisi PROGRAMLAMA olarak tanımlanmaktadır.

Dikkat boleean = “gibi” tırnak için de yazılrısa string olur.

PHP programlama dilinde sınırsız sayıda parametre alabilen bir fonksiyon örneği:
function topla(…$sayilar)

Laravel çatısı da MVC desenini destekleyen bir PHP web uygulama geliştirme çatısıdır. Açık kaynak kodludur. Laravel çatısı MVC tasarım desenini kullanmayı mecbur bırakması yanında Elequent teknolojisi ile veri tabanı yönetimi, uluslararasılaştırma teknolojisi ile web uygulamasını çoklu dil desteği, ön-bellekleme, kullanıcı yönetimi ve rol tabanlı erişim kontrolü ve test araçları vb. gibi özellikler ve araçlar içermektedir.

“ ; “ noktalı virgül ile başlayan satırlar kod işlenirken dikkate alınmaz.

İnternet protokolü (IP) ilk olarak 1980’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır


Model: Uygulamanın veriye erişim katmanıdır. Veriye nasıl erişileceği, veriler arasındaki ilişkiler gibi
veriyle alakalı her şey bu kısımda yer alır.

Template: Uygulamanın sunum katmanıdır. Bu katman, Web sayfasında veya diğer tür dokümanlarda verilerin nasıl gösterilmesi gerektiği gibi sunum kısmıyla ilgili kararları içerir. Template kısmında işlenip gelen veriler, kullanılan şablon dili aracılığıyla şekillendirilerek kullanıcılara sunulur.

View: Uygulamanın iş mantığı kısmıdır. Bu katman, uygun şablon ve modellere erişimle ilgili mantıksal kısmı içerir. MVC mimari deseninde, denetleyiciye (controller) denk gelmektedir. Model kısmını uygulamanıniskeleti, View kısmını da beyni olarak düşünülebilir.

MTV mimari desenini kullanan, yüksek seviyeli ve açık kaynaklı yapı olarak Django yapısı karşımıza çıkmaktadır. Instagram, Mozilla, Pinterest ve DisqUS gibi yapılar Django yapısı ile geliştirilmiştir.